Ultrazvukové vany

Ultrazvukové vany (označované také jako ultrazvukové čističky nebo ultrazvukové lázně) se používají k ultrazvukovému čištění, odmašťování a ultrazvukovému mytí. Využití nacházejí od laboratoří až po těžký průmysl. Ultrazvukové vany se dělí na: laboratorní ultrazvukové mycí vany ( pracovní část tvoří gastro výlisek ) a průmyslové ultrazvukové mycí vany ( pracovní část tvoří svařovaná nerezová nádoba ). Ultrazvukové laboratorní a průmyslové čističky se dále dělí na ultrazvukové vany s mechanickým ovládáním a ultrazvukové vany s elektronickým, digitálním ovládáním.
Ultrazvuková vana je zařízení, které se vyrábí ve standardní řadě ( Ultrazvuková vana laboratorní, typu: K-1 až Ultrazvuková lázeň průmyslová, typu: K-50 IM ). Atypické ultrazvukové vany, průmyslové ultrazvukové vany atypických rozměrů a modulové ultrazvukové zařízení pro čištění ultrazvukem se vyrábí na míru zákazníkovi.