You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Ultrazvukové linky

Plně automatické ultrazvukové čistící linky jsou technologicky i ekonomicky náročná ultrazvuková čistící zařízení. Zpravidla jsou tvořena čistící, oplachovou a sušící sekcí. Jednotlivé sekce mohou být tvořeny více vanami. Počet čistících komor a druh čistícího média se určuje podle povahy čištěných předmětů a hlavně charakteru znečištění. Požadovaná výsledná čistota určuje počet oplachových komor a kvalitu oplachové vody (užitková, pitná, demineralizovaná,…). Oplachové komory jsou zpravidla řazeny v protiproudové kaskádě.