Postřiková zařízení tunelová

Jedná se o automatická postřiková zařízení v tunelovém ( zónovém ) provedení na průmyslové čištění a odmašťování dílů uložených v koších nebo přímo položených na dopravníkovém pásu.
Obsluha ( automat ) nakládá díly na dopravníkový pás na vstupu před zařízením. Rychlost dopravníku je regulovatelná. Díly procházejí přes jednotlivé zóny (čištění, oplach, sušení,..) kde se vykonávají příslušné operace. Mezi jednotlivými komorami jsou neutrální zóny z důvodu eliminování míchání pracovních médií. Soustava trysek je rozmístněna tak, aby v čistící i oplachovací zóně vyvolala co nejvyšší čistící-odmašťovací i oplachovací efekt.
Zásobní nádrže na pracovní média  jsou umístněny pod zařízením. Teploty médií jsou řízené termostatem 20-80°C s možností časovaného předehřívání. Pracovní média jsou permanentně filtrovány + separace ropných produktů. Proudění horkého vzduchu v sušící zóně zabezpečuje výkonný ventilátor a ohřev je realizován elektrickými ohřevnými registry. Na začátku sušící komory jsou instalovány vzduchové trysky pro sražení oplachové vody a zkvalitnění sušení.
Z vrchní části zařízení se za pomocí ventilátorů odsávají výpary. Na výstupu ze zařízení je výstupní dopravník, který může být orientovaný (směrovaný) dle požadavku zákazníka.
Dále jsou k těmto typům postřikových zařízení připraveny různé doplňky a přídavná zařízení.
Postřiková čistící zařízení typu W-Tunel mají tři základní rozměrové řady se vstupním průchozím otvorem o rozměrech: Š300 x V200 mm,  Š500 x V500 mm a  Š800 x V800 mm.
Postřiková zařízení atypických rozměrů se vyrábí na míru zákazníkovi.