Ultrazvukové linky poloautomatické

Dokonalejší čistící sestava pro průmyslové použití je tvořena z čištění, oplachu a sušení s pneumatickým kýváním a vyzvihováním košů nad hladinu. Tyto zařízení se vyrábí taky ve verzi pouze s kýváním košů pomocí elektrické převodovky s excentrem.
Jedná se o technologicky i ekonomicky středně náročné zařízení.
Toto zařízení pracuje následujícím způsobem. V pracovních vanách jsou umístěny nosiče košů, které vykonávají obvykle vertikální pohyb. Zdvih je většinou 50 mm. Čištěné zboží se naloží do koše. Obsluha koš založí na nosič. Zapne spínač a koš sjede do vany, kde probíhá ultrazvukové čištění. Čistícího efektu je dosahováno dodáním ultrazvukové energie do kapaliny, k čemuž se používají ultrazvukové zářiče a k nim příslušné ultrazvukové generátory. Po ukončení čistícího cyklu ( 3-5 min) koš vyjede nad hladinu. Obsluha koš ručně posune do následující pozice, většinou je to oplach. Stiskne spínač a koš zajede do oplachové vany, která může být vybavena ultrazvukem, není to však podmínkou. Zde probíhá oplach (3-5 min). Po ukončení oplachu koš vyjede nad hladinu, následuje ruční přesun na další pozici. Tato sestava se dá dále doplňovat o další přídavná zařízení.
Další dokonalejší variantou je automatická ultrazvuková linka. Poloautomatické ultrazvukové linky jsou vyráběny na míru zákazníkovi.