Ultrazvukové čištění

Ultrazvukové čištění je technicky i ekonomicky náročnější proces, pracující na základě složitého fyzikálně-chemického procesu, který v sobě zahrnuje proces kavitace a akustických proudů. Jako nosné médium pro šíření ultrazvukové kavitace se používají různé druhy kapalin (převážně na vodní bázi). Pro čištění ultrazvukem se na dodání ultrazvukové energie do kapaliny používají ultrazvukové generátory a k nim příslušné ultrazvukové zářiče přírubové, ponorné nebo přímo lepené na mycí vaně. Princip spočívá ve využití piezokeramického efektu.

Přivedeme-li na piezokrystal napětí, tak se deformuje. Pokud je toto napětí pulzující - krystal se deformuje v závislosti na frekvenci přivedeného napětí. Takže máme generátor kmitů (ultrazvukový generátor) a k němu se přiřadí akustický rezonátor (ultrazvukový zářič). Ultrazvukové zářiče jsou sestaveny z piezokeramických elementů, které jsou tvořeny z reflektoru, piezokeramických prstenců a konicky tvarovaného radiátoru. Tímto způsobem dokážeme měnit elektrickou energii na mechanickou – vyvolání vlnění v kapalině. Vypadá to velmi jednoduše, ale prakticky s trvalým účinkem a spolehlivostí to dokáže realizovat jen několik firem na světě.

Ultrazvukové generátory pro aplikaci odmašťování a čištění ultrazvukem pracují ve třech základních ultrazvukových frekvenčních pásmech 20, 30 a 40 kHz. Ultrazvukové čištění pomocí ultrazvukové kavitace se používá prakticky ve všech odvětvích, kde je kladen důraz na vysokou čistotu a ekologii v návaznosti na použitém čistícím prostředku. Čištění ultrazvukem má vynikající výsledky při čištění členitých dílů, slepých otvorů, závitů a běžným způsobem nepřístupných míst.