Postřiková zařízení komorová - W-Jet

Jedná se o automatické postřikové zařízení s rotující soustavou trysek na průmyslové čištění a odmašťování dílů. Základní charakteristikou postřikového zařízení je jeho kompaktnost, kdy všechny operace (čištění, oplach, sušení,…) vykonáváme v jednom prostoru.
Čištěné předměty se uloží před komorou na výsuvní rošt, který se po válečkové trati ručně přesune do komory. Obsluha na ovládacím panelu nastaví časy jednotlivých operací, uzavře zasouvací dveře pomocí pneumatického válce a zatlačením tlačítka START uvede zařízení do chodu. Cyklus bude automatický, pouze s volitelnými časovými intervaly.
Každá nádrž má vlastní čerpadlo, které je aktivováno podle vykonávané operace a přes zpětné klapky a filtry tlačí kapalinu do rotujících soustav trysek.
V zásobní nádrži pro čištění i oplach jsou umístněny přepady, do kterých přetéká nečistota z povrchu hladiny, odkud se čerpadlem tlačí do separátora oleje. Separovaný olej odtéká do kanystru, očištěné médium samospádem zpět do nádrže ( permanentní filtrace pracovního média a separace ropných produktů - prodloužení životnosti pracovního média ).
V zadní části zařízení je instalován ohřevný registr s ventilátorem, který slouží na sušení dílů. Dále jsou k těmto typům postřikových zařízení připraveny různé doplňky a přídavná zařízení.
Základní typizovaná řada je pro díl s max.rozměry: Š1000 x D1200 x V1000 mm, 
Š1000 x D1700 x V1500 mm a  Š1000 x D2200 x V2000 mm s hmotností dílu do 600 kg.
Postřiková zařízení atypických rozměrů se vyrábí na míru zákazníkovi.