Postřiková zařízení

Tato průmyslová mycí zařízení jsou určená na postřikové čištění a odmašťování dílů ve vodou ředitelných roztocích. Zařízení tohoto typu se využívají hlavně na čištění méně členitých dílů a dílů, které požadujeme čistit pouze mezioperačně.