You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Postřiková zařízení

Tato průmyslová postřiková zařízení jsou určená na postřikové čištění a odmašťování dílů ve vodou ředitelných roztocích. Zařízení tohoto typu se využívají hlavně na čištění méně členitých dílů a dílů, které požadujeme čistit pouze mezioperačně.