Ultrazvukové linky automatické s otáčením košů

Plně automatické ultrazvukové čistící linky jsou technologicky i ekonomicky náročná zařízení. Zpravidla jsou tvořena čistící, oplachovou a sušící sekcí. Jednotlivé sekce mohou být tvořeny více vanami. Počet čistících komor a druh čistícího média (alkalické, neutrální, kyselé) se určuje podle povahy čištěných předmětů (velikost, tvar) a hlavně charakteru znečištění. Požadovaná výsledná čistota určuje počet oplachových  komor a kvalitu oplachové vody (užitková, pitná, demineralizovaná,…). Oplachové komory jsou zpravidla řazeny v protiproudové kaskádě.
Tato automatická ultrazvuková linka pracuje následujícím způsobem:
Po nastartování zařízení, ohřátí pracovních lázní  na požadovanou teplotu a uložení košů na vstupní dopravník (dopravník pro dva koše) se tyto koše posunou o jednu pozici. Koš ze vstupního dopravníku se zvedne do pracovní výšky odkud ho přesouvací hrablo přesune spolu se všemi koši v UZ lince nad jednotlivé komory, pozice. Koše se nad pozicemi automaticky uchytí do rotačního nosiče. Nosiče se spustí do jednotlivých komor a začnou rotovat o 360° nastavitelnou rychlostí, cca 5 otáček/ min, zapne se ultrazvuk a aktivuje se vertikální kývání celých nosičů s koši, přičemž velikost zdvihu při kývání je 30-50 mm a frekvence 10-15 kmitů/min. Čistícího efektu je dosahováno dodáním ultrazvukové energie do kapaliny,
k čemuž se používají ultrazvukové zářiče a k nim příslušné ultrazvukové generátory. Po uplynutí času nastaveného na časovači se nosiče natočí do výchozí polohy, vyzdvihnou se nad hladinu a vypne se ultrazvuk. Nosiče můžou rotovat taky nad hladinou z důvodu vylití daného média z čištěných dílů. Po natočení nosičů do základní polohy a uvolnění košů z nosičů se celý cyklus opakuje podle výše zmíněného postupu. Na výstupu je dopravník pro cca 3 koše. 
Tato varianta automatická ultrazvuková se využívá hlavně na čištění tvarově složitých dílů. Automatické ultrazvukové linky jsou vyráběny na míru zákazníkovi.