Postřiková zařízení komorová - Roto Jet

Toto průmyslové postřikové zařízení je určeno na postřikové čištění a odmašťování
dílů ve vodou ředitelných roztocích. Zařízení tohoto typu se využívají hlavně na čištění méně členitých dílů a dílů které požadujeme čistit pouze mezioperačně. Po nalití čistícího média do zařízení, vytopení na požadovanou teplotu a uložení zboží, které chceme čistit, do koše. Poté uzavřeme výklopné dveře. Čistící koš, který je poháněn elektrickou převodovkou, rotuje v pracovním prostoru zařízení a je postřikován tryskami ze tří stran. Čistící médium  tlačí čerpadlo přes svíčkový filtr do postřikových trysek v pracovním prostoru. Po očištění stéká do zásobní nádrže čištění přes vstupní filtr. Z čistícího média se můžou v zásobní nádrži permanentně separovat ropné produkty olejovým separátorem – skimerem, čímž se výrazně prodlužuje jeho životnost.
Základní provedení je pouze jednokomorové – čištění. V případě požadavku je možné vyhotovení s oplachem, ofukováním dílů stlačeným vzduchem nebo sušením. Dále jsou k těmto typům postřikových zařízení připraveny různé doplňky a přídavná zařízení.
Základní typizovaná řada je s průměrem pracovního koše 400, 600, 800,1000 a 1200 mm.
Postřiková zařízení atypických rozměrů se vyrábí na míru zákazníkovi.