Ultrazvukové generátory

Jsou zdroje elektrické energie pro buzení piezokeramických měničů sendvičového typu.
Ultrazvukový generátor nové generace je řízen DSP procesorem s hlídáním nastaveného výkonu amplitudovou modulací a automatickým dolaďováním pracovní frekvence v závislosti na provozních podmínkách. Funkce SWEEP zabezpečuje rozmítání pracovní frekvence pro lepší rozložení ultrazvukové energie do pracovní lázně. Funkce DEGAS slouží k rychlému odplynění pracovní lázně a tím urychlení samotného čištění.
Ultrazvukové generátory jsou osazeny  MOSFET tranzistory s výkonem do 1000W. Pracovní frekvence generátorů jsou od 20 do 40 kHz.
Ultrazvukové agregáty se vyrábí ve více variantách od jednoduchých s možností zabudování do rozvaděče až po modulové s digitálním zobrazovacím panelem.