Ultrazvukové linky kompaktní s otáčením košů

Plně automatické ultrazvukové čistící linky jsou technologicky i ekonomicky náročná zařízení. Zpravidla jsou tvořena čistící, oplachovou a sušící sekcí. Jednotlivé sekce mohou být tvořeny více vanami. Počet čistících komor a druh čistícího média (alkalické, neutrální, kyselé) se určuje podle povahy čištěných předmětů (velikost, tvar) a hlavně charakteru znečištění. Požadovaná výsledná čistota určuje počet oplachových  komor a kvalitu oplachové vody (užitková, pitná, demineralizovaná,…). Oplachové komory jsou zpravidla řazeny v protiproudové kaskádě.
Tato automatická ultrazvuková linka pracuje následujícím způsobem:
Po nastartování zařízení, ohřátí pracovních lázní  na požadovanou teplotu a uložení košů na vstupní dopravník (dopravník pro dva koše) se tyto koše posunou o jednu pozici. Koš ze vstupního dopravníku se zvedne do pracovní výšky odkud ho přesouvací hrablo přesune spolu se všemi koši v UZ lince nad jednotlivé komory, pozice. Koše se spustí do jednotlivých komor, zapne se ultrazvuk a aktivuje se vertikální kývání košů, přičemž velikost zdvihu při kývání je 30-50 mm a frekvence 10-15 kmitů/min. Čistícího efektu je dosahováno dodáním ultrazvukové energie do kapaliny, k čemuž se používají ultrazvukové zářiče a k nim příslušné ultrazvukové generátory. Po uplynutí času nastaveného na časovači se koše vyzdvihnou nad hladinu, naklopí se dopředu o cca 30°, a vypne se ultrazvuk. Koše zůstávají v tzv. odkapávací poloze. Po vrácení košů do původní polohy se celý cyklus opakuje podle výše zmíněného postupu. Na výstupu je výstupní dopravník pro cca 3 koše. 
Další variantou je automatická ultrazvuková linka typu HS 90 s otáčením košů.
Automatické ultrazvukové linky jsou vyráběny na míru zákazníkovi.