Ultrazvukové linky

Plně automatické ultrazvukové čistící linky jsou technologicky i ekonomicky náročná ultrazvuková čistící zařízení. Zpravidla jsou tvořena čistící, oplachovou a sušící sekcí. Jednotlivé sekce mohou být tvořeny více vanami. Počet čistících komor a druh čistícího média se určuje podle povahy čištěných předmětů a hlavně charakteru znečištění. Požadovaná výsledná čistota určuje počet oplachových komor a kvalitu oplachové vody (užitková, pitná, demineralizovaná,…). Oplachové komory jsou zpravidla řazeny v protiproudové kaskádě.

Postřiková zařízení

Tato průmyslová mycí zařízení jsou určená na postřikové čištění a odmašťování dílů ve vodou ředitelných roztocích. Zařízení tohoto typu se využívají hlavně na čištění méně členitých dílů a dílů, které požadujeme čistit pouze mezioperačně.

Ultrazvukové vany

Ultrazvukové vany se používají k ultrazvukovému čištění a průmyslovému odmašťování. Využití nacházejí od laboratoří až po těžký průmysl.

Ultrazvukové vany se dělí na: laboratorní ultrazvukové mycí vany (pracovní část tvoří gastro výlisek) a průmyslové ultrazvukové čističky (pracovní část tvoří svařovaná nerezová nádoba). Ultrazvukové laboratorní a průmyslové čističky se dále dělí na ultrazvukové vany s mechanickým ovládáním a ultrazvukové vany s elektronickým, digitálním ovládáním.

Ultrazvukové agregáty

Ultrazvukové generátory jsou zdroje elektrické energie pro buzení piezokeramických měničů sendvičového typu.

Ultrazvukové agregáty se vyrábí ve více variantách od jednoduchých s možností zabudování do rozvaděče až po modulové s digitálním zobrazovacím panelem.