Postřiková zařízení komorová - RotoJet rk (bubnová)

Toto průmyslové postřikové zařízení je určeno na postřikové čištění a odmašťování
dílů ve vodou ředitelných roztocích. Zařízení tohoto typu se využívají hlavně na čištění drobných dílů, které se můžou v průběhu čištění otáčet – omílat. Po nalití čistícího média do zařízení, vytopení na požadovanou teplotu a zasunutí koše s čištěnými díly do bubnového nosiče uzavřeme výklopné dveře. Rotační buben, který je poháněn elektrickou převodovkou rotuje v pracovním prostoru zařízení a je postřikován tryskami ze tří stran. Čistící médium  tlačí čerpadlo přes svíčkový filtr do postřikových trysek v pracovním prostoru. Po očištění stéká do zásobní nádrže čištění přes vstupní filtr. Z čistícího média se můžou v zásobní nádrži permanentně separovat ropné produkty olejovým separátorem – skimerem, čímž se výrazně prodlužuje jeho životnost.
Základní provedení je pouze jednokomorové – čištění. V případě požadavku je možné vyhotovení s oplachem, ofukováním dílů stlačeným vzduchem nebo sušením. Dále jsou k těmto typům postřikových zařízení připraveny různé doplňky a přídavná zařízení.
Základní typizovaná řada je pro pracovní koš s rozměry: Š250 x D250 x V300 mm, 
Š300 x D400 x V300 mm a  Š400 x D600 x V300 mm s nosností koše do 50 kg.
Postřiková zařízení atypických rozměrů se vyrábí na míru zákazníkovi.