Průmyslové ultrazvukové čističky

Jedná se o ultrazvukové čističky označované také jako čistící vany v průmyslovém nerezovém provedení s mechanickým nebo elektronickým ovládáním. Pracovní část čističky tvoří svařovaná nerezová nádoba, na které jsou přímo lepeny ultrazvukové měniče  -  zářiče. Tato nádoba je z materiálu o tloušťce 2,5 mm, takže nehrozí mechanické poškození ultrazvukové čističky při upadnutí čištěného dílu do vany. Ve spodní části se nachází ultrazvukový generátor. Průmyslové ultrazvukové čističky se vyrábí taky ve verzi  I+, externí ultrazvukový generátor. Tyto verze se využívají hlavně v případě agresivního okolního prostředí a v případě požadavku vysoké provozní teploty pracovní lázně. Ultrazvukové čističky jsou vhodné do nepřetržitých provozů, kde se čistí těžší a objemnější díly.

Průmyslové ultrazvukové čističky - vany s mechanickým ovládáním

Průmyslové ultrazvukové čističky - vany s mechanickým ovládáním

Průmyslové ultrazvukové čističky - vany s mechanickým ovládáním
Průmyslové ultrazvukové čističky - vany s elektronickým ovládáním

Průmyslové ultrazvukové čističky - vany s elektronickým ovládáním

Průmyslové ultrazvukové čističky - vany s elektronickým ovládáním
Ultrazvukové čističky s přípravou na olejový separátor

Ultrazvukové čističky s přípravou na olejový separátor

Ultrazvukové čističky s přípravou na olejový separátor